RO Dricksvattenrenare - Vattenrening - vi är experter inom området

RO Dricksvattenrenare

– Vi är experter på filter

Våra RO-filter ger mycket rent dricksvatten. Kapaciteten täcker en familjs dagliga behov av rent vatten till dryck och matlagning. Reningstekniken som används kallas omvänd osmos och är en typ av membranfiltrering där uppsamlade föroreningar spolas ut i avloppet.

Filtren tar bort dålig smak och avskiljer i princip alla typer av partiklar/ämnen från vattnet såsom: arsenik, uran, natrium, klorid, sand, pollen, tungmetaller, nitrater, klor, fluorid, kemiska bekämpningsmedel, bakterier och virus m. m.

Med RO-44 lagras det renade vattnet i en reservoartank som rymmer cirka 8-12 liter medan RO-400 ger rent dricksvatten med direktflöde. Det medföljer en separat kran för det renade dricksvattnet som skall monteras i diskbänken.

Membran och efterfilter bytes en gång per år. Förfilterpatronerna bytes normalt två gånger per år beroende på vattenkvalité samt förbrukning.

Användningsområden för dricksvattenrenare:

Hushåll och fastigheter med egen brunn.
Fritidshus.

Installation:

Installeras där rent dricksvatten önskas, vanligtvis under diskbänken.

Boka kostnadsfri rådgivning