Bakteriefilter UV - Vattenrening - vi är experter inom området

Bakteriefilter UV

– Vi är experter på filter

Filter i UV-serien dödar e-coli och koliforma bakterier, virus samt mikroorganismer även cryptosporidiumviruset!

Vattnet som skall renas bör vara klart och fritt från partiklar, järn, mangan, kalk och humus.

Användningsområden för bakteriefilter:

Hushåll och fastigheter med egen brunn.
Fritidshus

Installation:

Efter trycktank, kan vara både hydrofor och hydropress.
Monteras oftast efter eventuellt övriga filter.
Kan monteras både vertikalt och horisontellt.

Boka kostnadsfri rådgivning