Kombifilter - Vattenrening - vi är experter inom området

Kombifilter

– Vi är experter på filter

Våra mest avancerade filter med flera separata lager av filtermassa för att lösa fler problem i samma filtertub! Passa på att åtgärda hårdheten på vattnet om ändå järn, mangan och svavelväte måste tas bort! Man sparar snabbt in den låga merkostnaden och får ett mjukt vatten som ej ger kalkavlagringar m.m.

  • Fine avhärdningsmassa för maximal järnfiltrering, hög kapacitet och bättre flöde!
  • Snygg, praktisk design
  • KANKDF-filtren renar järn, mangan, kalk och svavelväte! Våra storsäljare!

Regenerering (återladdning) med avhärdningssalt och vatten sker automatiskt. Välj mellan tidsstyrd och flödesstyrd automatik. Flödesstyrning ger optimal saltförbrukning som följer er vattenförbrukning.

Användningsområden:

Hushåll och fastigheter med egen brunn eller kommunalt vatten.
Fritidshus.

Installation:

Efter trycktank, kan vara både hydrofor och hydropress. Vid höga järnhalter rekommenderar vi hydropress.
Monteras oftast efter eventuellt övriga filter.

Boka kostnadsfri rådgivning