Ackrediterad vattenanalys – vattenprov i egen brunn | Renton

Vattenanalys

– Gör ett ackrediterat vattenprov

Leveranstid för provtagningsmaterial överstiger i normalfallet inte 5 arbetsdagar.

Sommarkampanj!

Värmeslag hos Renton! Nu har vi oslagbara priser på vattenanalyser, plus, exklusivt tillbehör på köpet*

Här kan du läsa mer om vår sommarkampanj och se hur du tar del av erbjudandet.

I normalfallet så kommer vi att kontakta dig inom 15 arbetsdagar efter det att du lämnat in ditt vattenprov och gå igenom analyssvaret.

Vi hjälper dig att enkelt göra ett ackrediterat vattenprov av ditt dricksvatten. Välj bland våra paketlösningar nedan.

Trygga hus:

Detta är vårt mest kompletta vattenanalys paket för dig med egen brunn!
Inför en husförsäljning eller ett husköp med egen brunn bör man utföra en fullständig vattenanalys. Detta ligger både i säljarens och köparens intresse att göra ett vattenprov av brunnsvattnet för att på så sätt undvika eventuella framtida frågor, missförstånd eller i värsta fall långdragna tvister.

Paketet Trygga Hus omfattar dels livsmedelsverkets riktlinjer för normalkontroll och innehåller alla analyser, både mikrobiologiska och kemiska som behövs för en normalkontroll av en brunn. Paketet innehåller även ett flertal viktiga tungmetaller och även en radon kontroll.

Paketets omfattning:

 • Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn), konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg, lukt
 • Anjoner: Fluorid, Nitrat, Klorid, Sulfat
 • Närsalter: Ammonium, Nitrit, Fosfat
 • Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran
 • Radon
 • Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier.
 • Analyserna utförs av Eurofins som är ackrediterat, oberoende laboratorium.

Familjepaketet Borrad Brunn:

Familjepaketet för borrad brunn omfattar livsmedelsverkets riktlinjer för normalkontroll och innehåller alla analyser, både mikrobiologiska och kemiska som behövs för en normalkontroll av en borrad brunn. I paketet för borrad brunn ingår dessutom ett urval av viktiga tungmetaller (arsenik och uran) samt test av radon som kan förekomma i bergsborrade brunnar.

Paketets omfattning:

 • Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn),konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg
 • Anjoner: Fluorid, Nitrat, Klorid, Sulfat
 • Närsalter: Ammonium, Nitrit, Fosfat
 • Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Arsenik, Uran
 • Radon
 • Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier.
 • Analyserna utförs av Eurofins som är ackrediterat, oberoende laboratorium.

Familjepaketet Grävd Brunn:

Familjepaketet för grävd brunn omfattar livsmedelsverkets riktlinjer för normalkontroll och innehåller alla analyser, både mikrobiologiska och kemiska som behövs för en normalkontroll av en grävd brunn.

Paketets omfattning:

 • Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn),konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg
 • Anjoner: Fluorid, Nitrat, Klorid, Sulfat
 • Närsalter: Ammonium, Nitrit, Fosfat
 • Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total)
 • Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier.
 • Analyserna utförs av Eurofins som är ackrediterat, oberoende laboratorium.

PFAS/PFOS Analyspaket:

Per- och polyfluorerade alkylsubstanser är syntestiskt framställda kemikalier som förekommer i flera olika varianter och har stor spridning i miljön. Substanserna ingår bland annat i impregnerat papper och textilier. Har tidigare ingått i brandsläckningsskum och därför kan brandövningsplatser ge upphov till förhöjda halter i grund- och ytvatten. Andra källor till PFAS är deponier och avloppsvatten. Detta analyspaket ingår 11 PFAS, vilka rekommenderas av Livsmedelsverket.

Paketets omfattning:

 • PFBS (Perfluorbutansulfonsyra)
 • PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra)
 • PFHxA (Perfluorhexansyra)
 • PFHpA (Perfluorheptansyra)
 • PFOA (Perfluoroktansyra)
 • PFNA (Perfluornonansyra)
 • PFDA (Perfluordekansyra)
 • 6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat)
 • PFBA (Perfluorbutansyra)
 • PFPeA (Perfluorpentansyra)
 • PFOS (Perfluoroktansulfonsyra)

 

Varför ska man göra ett vattenprov?

 

Det kan finnas flera anledningar till att låta göra ett vattenprov.

Att kontrollera sitt vatten är ett enkelt ett sätt att säkra att du och din familj inte utsätts för sjukdomsrisker pga det vatten ni får i er från er egna brunn. Har vattnet i din brunn har förändrats, till exempel i smak, lukt eller utseende, bör man ta reda på orsaken med en vattenanalys. Andra anledningar till en vattenanalys är när du borrar eller gräver en egen brunn, eller i samband med att du köper ett hus med en brunn på tomten.

Har du en egen brunn så är det en bra idé att analysera ditt vatten med jämna mellanrum. Brunnsvattnets kvalitet påverkas både av hur brunnen är byggd och var den ligger. Vattenkvaliteten kan dessutom förändras med tiden, både mellan årstiderna och från år till år. Det kan vara problem med vattnet även fast man inte märker det, därför är det rekommenderat att man kontrollerar vattnet genom vattenprovtagningar minst vart tredje år. Om små barn dricker brunnsvattnet är det särskilt viktigt att testa det, eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

 

Så här gör du en vattenanalys från egen brunn

 

Det är enkelt och smidigt att göra en vattenanalys med hjälp av Renton.

 1. Du gör en beställning av vattenanalys på vår hemsida.
 2. Vi skickar sedan ett provtagningspaket och instruktioner till er inom några dagar.
  OBS! Om inte instruktionerna följs och vi behöver skicka ut ett nytt kit tillkommer 350 kr i avgift.
 3. Du fyller själv provflaskan och anger information enligt anvisningarna för att sedan skicka in den för analys.
 4. I normalfallet så kommer vi att kontakta dig inom 15 arbetsdagar efter det att du lämnat in ditt vattenprov och gå igenom analyssvaret.

 

Resultat och uppföljning av testet från ditt vatten

 

På analyssvaret av ditt test framgår om vattnet är Tjänligt, Tjänligt med anmärkning eller Otjänligt.

Tjänligt  - Innebär att vattnet kan nyttjas som dricksvatten och för andra ändamål i hushållet

Tjänligt med anmärkning - Kan betyda att vissa ämnen, som ger vattnet bismak eller viss lukt, sänker vattnets estetiska status. Man får dricka vattnet och det bedöms inte orsaka någon risk för hälsan.

Otjänligt   - Innebär att brunnsvattnet inte bör användas som dricksvatten eller vid matlagning, då hälsorisker kan förekomma.

Har någon enhet i vattentestet bedömts som otjänlig, behöver orsaken spåras och rättas till. Våra vattenreningsexperter hjälper dig vidare och ger förslag på passande filter för just ditt vattenproblem. Det är inte helt lätt att förstå vad svaren i ett vattenprov betyder. Av oss får du hjälp att tolka dom provsvar som du fått och förklaring på vart gränserna går.

 

Övriga frågor

 

Läs vår FAQ

Renton - Från beställning och analys till rent dricksvatten i din kran. Enkelt och smidigt.