Ackrediterad vattenanalys – testa ditt vatten | Renton

Vattenanalys

– Gör ett ackrediterat vattenprov

Trygga hus:

Detta är vårt mest kompletta vattenanalys paket för dig med egen brunn!
Inför försäljning eller i samband med köp av bostad med egen brunn bör man utföra en fullständig vattenanalys. Detta ligger både i säljarens och köparens intresse för att undvika framtida frågor, missförstånd eller tvister.

Paketet Trygga Hus omfattar dels livsmedelsverkets riktlinjer för normalkontroll och innehåller alla vattenanalyser, både mikrobiologiska och kemiska, som behövs för en normalkontroll av en brunn. Paketet innehåller även ett flertal viktiga tungmetaller och även en radon kontroll.

Paketets omfattning:

 • Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn), konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg, lukt
 • Anjoner: Fluorid, Nitrat, Klorid, Sulfat
 • Närsalter: Ammonium, Nitrit, Fosfat
 • Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran
 • Radon
 • Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier.
 • Analyserna utförs av Synlab som är ett ackrediterat, oberoende laboratorium.

Familjepaketet Borrad Brunn:

Familjepaketet för borrad brunn omfattar livsmedelsverkets riktlinjer för normalkontroll och innehåller alla vattenanalyser, både mikrobiologiska och kemiska, som behövs för en normalkontroll av en borrad brunn. I paketet för borrad brunn ingår dessutom ett urval av viktiga tungmetaller (arsenik och uran) samt test av radon som kan förekomma i bergsborrade brunnar.

Paketets omfattning:

 • Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn),konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg
 • Anjoner: Fluorid, Nitrat, Klorid, Sulfat
 • Närsalter: Ammonium, Nitrit, Fosfat
 • Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Arsenik, Uran
 • Radon
 • Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier
 • Analyserna utförs av Synlab som är ett ackrediterat, oberoende laboratorium.

Familjepaketet Grävd Brunn:

Familjepaketet för grävd brunn omfattar livsmedelsverkets riktlinjer för normalkontroll och innehåller alla vattenanalyser, både mikrobiologiska och kemiska, som behövs för en normalkontroll av en grävd brunn.

Paketets omfattning:

 • Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn),konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg
 • Anjoner: Fluorid, Nitrat, Klorid, Sulfat
 • Närsalter: Ammonium, Nitrit, Fosfat
 • Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total)
 • Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier
 • Analyserna utförs av Synlab som är ett ackrediterat, oberoende laboratorium.