Om oss - Vattenrening - vi är experter inom området

Om oss

– Vår affärsidé är enkel

Gruppbild-Renton

Vi som arbetar på Renton vattenrening AB har flera års erfarenhet inom vattenrening med tusentals nöjda kunder. Vi finns i Ransta, Västmanland och våra kunder är spridda över hela norden.

Idag så uppskattas det att ungefär 75 % av Sveriges brunnar har något som behöver åtgärdas, problemen varierar från synliga problem som exempelvis för mycket järn i vattnet – vilket missfärgar vattnet, till problem som inte går att upptäcka med blotta ögat – bakterier och uran är två exempel på dessa. Detta upptäcks först om en analys av vattnet görs – vilket är det första steget i vattenrening från Renton. Vi hjälper dig från analysfasen ända till färdig vattenrening med rätt vattenfilter.

Vattenanalys

Att ha eget vatten från egen brunn är för somliga ett måste och för somliga ett aktivt val för att man vill ha kontroll över sitt eget vatten och se till att det är rent och drickbart på sina egna premisser. Men vill man ha rent vatten så gäller det att man tar reda på kvaliteten på sitt vatten. Det första steget till att säkerställa att vattnet är rent och fräscht är att göra en vattenanalys, som du kan beställa här på Renton.se.

En fullständig vattenanalys görs i fyra steg; en kemisk normalkontroll, en mikrobiologisk normalkontroll, metallanalys samt en radonanalys. Mer specifikt om de respektive analysdelarna kan du läsa om du klickar på länken här ovanför.

Vattenfilter

Beroende på vad det är för typ av förorening av vattnet så sätter man därefter in ett vattenfilter som är byggt för att motverka just den förorening som ditt vatten är utsatt för. På vår sida om vattenfilter kan du läsa mer om de elva typerna av filter som Renton erbjuder.

Vårt viktigaste livsmedel

Vatten är utan tvivel vårt viktigaste livsmedel, men också viktigt på så många andra sätt. Tänk på alla tillfällen varje dag du använder vatten och vilken viktig del det är i vår vardag.

I våra bostäder kan man säga att det generellt finns ett behov av tre olika typer av vattenkvalitet. Det som kräver lägst kvalitet är bevattningsvatten för exempelvis gräsmatta eller plantor. Sen kommer hushållsvatten som används till tvätt av kläder, disk och till duschen. Här är kravet på rent vatten högre för att exempelvis slippa missfärgningar. Den tredje kategorin är förstås dricksvatten och sådant vatten som används i matlagning. Här är kravet som högst på renheten och den bör man inte kompromissa bort.

Varför behövs vattenrening?

Det enkla svaret har vi redan gett – eftersom det innehåller bakterier, metaller eller annat som missfärgar vattnet eller gör det till en hälsorisk. Det längre svaret förklarar bättre varför dessa föroreningar kommit att ske.

Det enklaste sättet att förklara detta är genom att beskriva kretsloppet. Vatten är nämligen detsamma som det alltid varit, det varken blir mer eller mindre. Avdunstningen från världshaven bildar moln som bildar nederbörd som regnar ned på oss och på landområdena. Därifrån så filtreras nederbörden in i grundvatten, till källor och vattendrag och tillslut så återfinns samma vatten i havet på nytt.

Det innebär att vi idag använder samma vatten som användes för miljoner år sedan. Det är ingen skillnad i mängd, däremot i kvalitet. Anledningen till detta är att kretsloppet idag ser annorlunda ut än tidigare. Vattnet måste, istället för direkt ta den väg som vi just beskrev, ta vägen genom fabriker, motorvägars avgaser och andra saker som förorenar vattnet. För att få lika rent vatten som tidigare behövs således vattenrening.

Vår affärsidé är enkel:

Vi skall erbjuda våra kunder marknadens bästa vattenfilter till marknadens lägsta priser. Detta kan vi uppnå genom att samarbeta med ledande tillverkare och göra stora inköp. Vi har en slimmad men effektiv organisation med hög servicenivå! Hos oss är alla kunder lika viktiga stor som liten. Välkommen av testa oss på tel. 0224-799023.

Garantivillkor:

Det är tryggt att vara kund hos oss, vi erbjuder förmånliga garantier. På offererad reningsutrustning lämnas:

Fyra års garanti

Reklamation och returrätt

På offererad utrustning lämnar vi fyra års garanti. Om man kan påvisa att det är fabrikationsfel på produkten får man alltid nya delar.

På av oss offererad utrustning garanterar vi att halterna av de ämnen som våra filter är avsedda att filtrera bort hamnar under gällande gränsvärde för anmärkning i Livsmedelsverkets allmänna råd.
De drift- samt skötselinstruktioner som medföljer våra filter skall följas för att garantin skall gälla.

Förutsättningarna avseende t.ex. råvattnets kvalité som rådde vid offertförfrågan får ej ha ändrats samt så måste pumpkapaciteten för filtrets spolbehov uppfyllas.
Vår produktgaranti omfattar ej eventuella arbetskostnader som kan uppstå vid felsökning eller byte av komponenter eller filter.
Delar, som genom hantering eller normalt slitage är utsatta t.ex. injektorer, kolvringsats, påfyllnadslock, o-ringar, filtermassor och övriga slitdetaljer omfattas inte av garanti.
Garantin gäller inte vid förekomst av lera eller om produkten används vårdslöst.

Produkter som är undantagna från den fyraåriga garantin, där gäller istället tillverkarnas garantier:
Radonett 2 års garanti
Wellmate  1 års garanti
Aquaphor 1 års garanti

Ångerrätt

Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits. (Gäller ej vid specialbeställda varor)
Returfrakt betalas av köparen.
Öppnade filtermassor återköpes ej av hälso- och hygienskäl.
Ni har rätt att öppna och undersöka varornas egenskaper och funktion. Vid återköp av vattenfilter som varit inkopplat och testkört görs avdrag för värdeminskning.

Vi följer Konsumentverkets rekommendationer se: Konsumentverket.se

Skador på paket, saknade kolli och ej uthämtade paket

Upptäcker du skador på något paket eller om något saknas i leveransen skall du omedelbart anmäla detta till transportföretaget och göra en skadeanmälan. Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss. Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss (paket ca 1 mån., brev 14 dgr), så fakturerar vi dig 350 kr för vårt arbete med hantering av varorna, våra fraktkostnader samt 10% av orderbeloppet.

GDPR

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i GDPR. Läs mer i vår integritetspolicy.

20 års garanti på filtertank

Våra filtertankar är tillverkade av hållfast komposit och är till 100% återvinningsbara. Vi använder inte tankar med fri genomsikt då detta ökar risken för bakterietillväxt.

På ej offererad utrustning lämnas ett års garanti mot fabrikationsfel

BOKA KOSTNADSFRI RÅDGIVNING
    Upplever du problem med ditt vatten?