Om oss - Vattenrening - vi är experter inom området

Om oss

– Vår affärsidé är enkel

Vi som arbetar på Renton vattenrening AB har flera års erfarenhet inom vattenrening med tusentals nöjda kunder. Vi finns i Ransta, Västmanland och våra kunder är spridda över hela norden.

Idag så uppskattas det att ungefär 75 % av Sveriges brunnar har något som behöver åtgärdas, problemen varierar från synliga problem som exempelvis för mycket järn i vattnet – vilket missfärgar vattnet, till problem som inte går att upptäcka med blotta ögat – bakterier och uran är två exempel på dessa. Detta upptäcks först om en analys av vattnet görs – vilket är det första steget i vattenrening från Renton. Vi hjälper dig från analysfasen ända till färdig vattenrening med rätt vattenfilter.

 

Vattenanalys

Att ha eget vatten från egen brunn är för somliga ett måste och för somliga ett aktivt val för att man vill ha kontroll över sitt eget vatten och se till att det är rent och drickbart på sina egna premisser. Men vill man ha rent vatten så gäller det att man tar reda på kvaliteten på sitt vatten. Det första steget till att säkerställa att vattnet är rent och fräscht är att göra en vattenanalys, som du kan beställa här på Renton.se.

En fullständig vattenanalys görs i fyra steg; en kemisk normalkontroll, en mikrobiologisk normalkontroll, metallanalys samt en radonanalys. Mer specifikt om de respektive analysdelarna kan du läsa om du klickar på länken här ovanför.

 

Vattenfilter

Beroende på vad det är för typ av förorening av vattnet så sätter man därefter in ett vattenfilter som är byggt för att motverka just den förorening som ditt vatten är utsatt för. På vår sida om vattenfilter kan du läsa mer om de elva typerna av filter som Renton erbjuder.

 

Vårt viktigaste livsmedel

Vatten är utan tvivel vårt viktigaste livsmedel, men också viktigt på så många andra sätt. Tänk på alla tillfällen varje dag du använder vatten och vilken viktig del det är i vår vardag.

I våra bostäder kan man säga att det generellt finns ett behov av tre olika typer av vattenkvalitet. Det som kräver lägst kvalitet är bevattningsvatten för exempelvis gräsmatta eller plantor. Sen kommer hushållsvatten som används till tvätt av kläder, disk och till duschen. Här är kravet på rent vatten högre för att exempelvis slippa missfärgningar. Den tredje kategorin är förstås dricksvatten och sådant vatten som används i matlagning. Här är kravet som högst på renheten och den bör man inte kompromissa bort.

 

Varför behövs vattenrening?

Det enkla svaret har vi redan gett – eftersom det innehåller bakterier, metaller eller annat som missfärgar vattnet eller gör det till en hälsorisk. Det längre svaret förklarar bättre varför dessa föroreningar kommit att ske.

Det enklaste sättet att förklara detta är genom att beskriva kretsloppet. Vatten är nämligen detsamma som det alltid varit, det varken blir mer eller mindre. Avdunstningen från världshaven bildar moln som bildar nederbörd som regnar ned på oss och på landområdena. Därifrån så filtreras nederbörden in i grundvatten, till källor och vattendrag och tillslut så återfinns samma vatten i havet på nytt.

Det innebär att vi idag använder samma vatten som användes för miljoner år sedan. Det är ingen skillnad i mängd, däremot i kvalitet. Anledningen till detta är att kretsloppet idag ser annorlunda ut än tidigare. Vattnet måste, istället för direkt ta den väg som vi just beskrev, ta vägen genom fabriker, motorvägars avgaser och andra saker som förorenar vattnet. För att få lika rent vatten som tidigare behövs således vattenrening.

 

Vår affärsidé är enkel:

Vi skall erbjuda våra kunder marknadens bästa vattenfilter till marknadens lägsta priser. Detta kan vi uppnå genom att samarbeta med ledande tillverkare och göra stora inköp. Vi har en slimmad men effektiv organisation med hög servicenivå! Hos oss är alla kunder lika viktiga stor som liten. Välkommen av testa oss på tel. 0224-799023.

BOKA KOSTNADSFRI RÅDGIVNING
    Upplever du problem med ditt vatten?