Radonfilter Radonett mot radon i vattnet - Renton

Radonfilter

– Vi är experter på filter

För avskiljning av radon kan man, vid halter upptill 2000 bq/L enligt Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer använda ett filter med minst 50 liter aktivt kol (se: www.ssi.se) . Vid högre halter rekommenderas man att istället använda sig av radonavskiljare med kraftig luftning. Vi erbjuder båda alternativen!

 

Radonett

Radonavskiljaren med högsta reningsgrad i samtliga tester. Ingen radonavskiljare testad i Europa har kommit i närheten av samma reningsgrad. Se bl.a. Department for Environment, Food & Rural Affairs. Eller Finska Statens strålskydds- instituts EU test TENAWA Rapporten 1999. Eller råd & rön nr 3 1997. Vår fyraåriga reningsgaranti gäller ej Radonett. Kontakta tillverkaren Sarholms i Rättvik för fullständiga garantivillkor.

 

Specifikationer Radonett A1UV:

 • Max uttag: ca 1500 l/tim
 • Tryck ut: ca 4 Bar
 • Vikt (tom): 40 kg
 • Totalhöjd: 1040 mm
 • Bredd: 320 mm
 • Djup (bakåt): 580 mm
 • Volym (vatten): 80 L
 • Ljudnivå: ca 56db*
 • Pumpeffekt: 1 100 W
 • Vatten in: R20 inv
 • Vatten ut: R20 inv
 • Radongas ut: 50 mm
 • Överfyllnadsskydd: 40 mm
 • UV-ljusbehandling av processluften: 8 W

* Observera att Radonett endast är i drift när man tappar vatten.

 

Användningsområden för radonfilter:

Hushåll och fastigheter med egen brunn Fritidshus.

 

Installation av radonfilter:

Före trycktank, kan vara både hydrofor och hydropress. Monteras oftast före eventuellt övriga filter och kan kräva extra tryckkärl.

 

Kolfilter AK-54

Vid användning av AK-54 för rening av radon är det viktigt att filtret placeras i ett utrymme där man ej vistas längra perioder p.g.a. strålningsrisken från filtertuben. Byte av aktivt kol bör ske en gång per år av samma anledning. Ett väl skött kolfilter är ett prisvärt och fullgott alternativ till radonavskiljare med luftning.

 

Användningsområden:

Hushåll och fastigheter med egen brunn Fritidshus.

 

Installation:

Efter trycktank, kan vara både hydrofor och hydropress. Monteras oftast efter eventuellt övriga filter.

Boka kostnadsfri rådgivning