Järnfilter & manganfilter för filtrering av järn & mangan - Renton

Järnfilter & Manganfilter

– Vi är experter på filter

Vattenfilter i JM- & JMA-serien filtrerar vatten från höga halter av järn och mangan. Verksam filtermassa är Mangandioxid samt även avsyrningsmassa i JMA-filtren. Vi använder flera olika typer av mangandioxidbaserade filtermassor som anpassas utifrån kundens behov. Eventuell svavelvätelukt skall luftas bort före filter och trycktank med luftinjektor. För bästa järnfiltrering bör pH vara över 7.5 och för bästa manganfiltrering bör pH vara över 8.0. Komplettera vid behov med ett Avsyrningsfilter eller välj istället ett Kombifilter som både höjer pH samt tar bort järn- & mangan. Kontakta oss för rådgivning. Max järnfiltrering: 20 mg/L.

 

Användningsområden för järnfilter & manganfilter:

Hushåll och fastigheter med egen brunn Fritidshus.

 

Installation:

Efter trycktank, kan vara både hydrofor och hydropress. Monteras oftast före eventuellt övriga filter.

Boka kostnadsfri rådgivning