Arsenikfilter - Vattenrening - vi är experter inom området

Arsenikfilter

– Vi är experter på filter

Arsenik förekommer naturligt i grundvattnet på vissa ställen i Sverige och gränsvärdet för otjänligt som dricksvatten går vid 10 mikrogram/L. Höga arsenikhalter i dricksvattnet kan orsaka tumörer i hud, lunga, urinblåsa, lever njure.

Våra vattenfilter i AS-serien renar vatten från arsenik, både trevärdig och femvärdig. Båda varianterna kan förekomma i en egen brunn. Verksam filtermassa är järnoxidbehandlad anjonbytarmassa och rening sker med adsorbtion. Den bästa metoden enligt Socialstyrelsens test, se: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-123-41

Livslängden på filtermassan är beroende av arsenikhalt samt vattenförbrukning. 

 

Kortfattat varför du skall välja ett arsenikfilter från oss:

Backspolning förebygger kanalbildning i filtermassan och hjälper därmed till att bibehålla gott reningsresultat!

  • Tar både trevärdig och femvärdig arsenik
  • Möjlighet till manuell, tids- eller flödesstyrd backspolning

Användningsområden för arsenikfilter:

Hushåll och fastigheter med egen brunn.

Fritidshus.

Installation:

Efter trycktank, kan vara både hydrofor och hydropress.

Monteras oftast efter eventuellt övriga filter.

Boka kostnadsfri rådgivning