Vattenanalys borrad brunn - beställ ett vattenprov | Renton
Rea!

Vattenanalys Borrad Brunn Familjepaket

1 295,00 kr

Familjepaketet för borrad brunn enligt livsmedelsverkets riktlinjer.

Artikelnr: 9-eufampktb Kategori:

Vi på Renton hjälper er att analysera vattnet från er borrade brunn. Du som husägare är ansvarig för skötseln av brunnen och att vattnets kvalitet undersöks. Rekommendationen är att göra ett vattenprov minst vart tredje år. Har man misstanke om att brunnsvattnet är dåligt rekommenderar vi att man direkt gör ett vattentest. Våra analyser görs med hög kvalitet.

Familjepaketet för borrad brunn omfattar livsmedelsverkets riktlinjer för normalkontroll och innehåller alla analyser, både mikrobiologiska och kemiska, som behövs för en normalkontroll av en borrad brunn. I paketet för borrad brunn ingår dessutom ett urval av viktiga tungmetaller (arsenik och uran) samt test av radon som kan förekomma i bergsborrade brunnar.

Paketets omfattning:

  • Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn),konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg.
  • Anjoner: Fluorid, Nitrat, Klorid, Sulfat.
  • Närsalter: Ammonium, Nitrit, Fosfat.
  • Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Arsenik, Uran.
  • Radon.
  • Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier.
  • Analyserna utförs av Eurofins som är ackrediterat, oberoende laboratorium.
  • Lämna vattenprovet på ditt närmaste Eurofins inlämningsställe.

Leveranstid: Leveranstid för provtagningsmaterial överstiger i normalfallet inte 5 arbetsdagar.