Beställ vattenanalys brunnsvatten trygga hus | Renton
Rea!

Vattenanalys egen brunn Trygga hus

1 595,00 kr

Detta är vårt mest kompletta analyspaket för dig med egen brunn!

Artikelnr: 9-eutryghusb Kategori:

Detta är vårt mest kompletta analyspaket för dig med egen brunn!
Inför försäljning eller i samband med köp av bostad med egen brunn bör man utföra en fullständig analys av vattnet. Detta ligger både i säljarens och köparens intresse för att undvika framtida frågor, missförstånd eller tvister. Våra Vattenprover håller hög kvalitet med snabba och säkra provsvar.

Paketet Trygga Hus omfattar dels livsmedelsverkets riktlinjer för normalkontroll och innehåller alla analyser, både mikrobiologiska och kemiska, som behövs för en normalkontroll av en brunn. Paketet innehåller även ett flertal viktiga tungmetaller och även en radon kontroll.

Paketets omfattning:

  • Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn), konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg, lukt
  • Anjoner: Fluorid, Nitrat, Nitratkväve, Klorid, Sulfat
  • Närsalter: Ammonium, Ammoniumkväve, Nitrit, Nitritkväve, Fosfat, Fosfatfosfor
  • Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran
  • Radon
  • Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier.
  • Analyserna utförs av Eurofins som är ackrediterat, oberoende laboratorium.
  • Lämna vattenprovet på ditt närmaste Eurofins inlämningsställe.

Leveranstid: Leveranstid för provtagningsmaterial överstiger i normalfallet inte 5 arbetsdagar.