Vattenanalys grävd brunn - beställ ett vattenprov | Renton
Rea!

Vattenanalys grävd brunn familjepaket

1 095,00 kr

Familjepaketet för grävd brunn enligt livsmedelsverkets riktlinjer

Artikelnr: 9-eufampktg Kategori:

Vi på Renton hjälper er att testa vattnet från er grävda brunn. Du som husägare är ansvarig för skötseln av brunnen och att vattnets kvalitet undersöks. Rekommendationen är att göra ett vattenprov minst vart tredje år. Har man misstanke om att brunnsvattnet är dåligt rekommenderar vi att man direkt gör ett vattentest. Våra analyser görs med hög kvalitet och snabba svar.

Familjepaketet för grävd brunn omfattar livsmedelsverkets riktlinjer för normalkontroll och innehåller alla analyser, både mikrobiologiska och kemiska, som behövs för en normalkontroll av en grävd brunn.

Paketets omfattning:

  • Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn),konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg
  • Anjoner: Fluorid, Nitrat, Klorid, Sulfat
  • Närsalter: Ammonium, Nitrit, Fosfat
  • Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total)
  • Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier.
  • Analyserna utförs av Eurofins som är ackrediterat, oberoende laboratorium.
  • Lämna vattenprovet på ditt närmaste Eurofins inlämningsställe.

Leveranstid: Leveranstid för provtagningsmaterial överstiger i normalfallet inte 5 arbetsdagar.