Kombifilter

Våra mest avancerade filter med flera separata lager av filtermassa för att lösa fler problem i samma filtertub! Passa på att åtgärda hårdheten på vattnet om ändå järn, mangan och svavelväte måste tas bort! Man sparar snabbt in den låga merkostnaden och får ett mjukt vatten som ej ger kalkavlagringar m.m.

  • Fine avhärdningsmassa för maximal järnfiltrering, hög kapacitet och bättre flöde!
  • Snygg, praktisk design
  • KANKDF-filtren renar järn, mangan, kalk och svavelväte! Våra storsäljare!

Regenerering (återladdning) med avhärdningssalt och vatten sker automatiskt. Välj mellan tidsstyrd och flödesstyrd automatik. Flödesstyrning ger optimal saltförbrukning som följer er vattenförbrukning.

Användningsområden:

Hushåll och fastigheter med egen brunn eller kommunalt vatten
Fritidshus

Installation:

Efter trycktank, kan vara både hydrofor och hydropress. Vid höga järnhalter rekommenderar vi hydropress.
Monteras oftast efter eventuellt övriga filter


Max.reningskapacitet
Höjd
Bredd
Djup
Anslutningar
Indexkapacitet
Salt/regenerering
Max.Järn
Max.Mangan
Tar humus
Tar svävelväte
Regenerering
KAH-20
kombifilter-mindre
20 L/min
110 cm
23 cm
44 cm
R20/R25 utv.
25 m3/dH
ca 1,8 kg
0,5 mg/L
0,3 mg/L
Ja
Nej
Tidsstyrd
KAH-20F
kombifilter-mindre
20 L/min
110 cm
23 cm
44 cm
R20/R25 utv.
25 m3/dH
ca 1,8 kg
0,5 mg/L
0,3 mg/L
Ja
Nej
Flödesstyrd
KAKDF-20
kombifilter-mindre
20 L/min
110 cm
23 cm
44 cm
R20/R25 utv.
50 m3/dH
ca 1,8 kg
1,0 mg/L
1,0 mg/L
Nej
Ja
Tidsstyrd
KANKDF-20
kombifilter-mindre
20 L/min
110 cm
23 cm
44 cm
R20/R25 utv.
25 m3/dH
ca 1,8 kg
1,0 mg/L
1,0 mg/L
Ja
Ja
Tidsstyrd
Max.reningskapacitet
Höjd
Diameter
Salttank B/H/D
Anslutningar
Indexkapacitet
Salt/regenerering
Max.Järn
Max.Mangan
Tar humus
Tar svävelväte
Avhärdar
Regenerering
KAH-44
kombifilter-storre
25 L/min
135 cm
26 cm
33/88/33 cm
R20/R25 utv.
40 m3/dH
ca 2,5 kg
0,5 mg/L
0,3 mg/L
Ja
Nej
Ja
Tidsstyrd
KAH-44F
kombifilter-storre
25 L/min
135 cm
26 cm
33/88/33 cm
R20/R25 utv.
40 m3/dH
ca 2,5 kg
0,5 mg/L
0,3 mg/L
Ja
Nej
Ja
Flödesstyrd
KAKDF-44
kombifilter-storre
25 L/min
135 cm
26 cm
33/88/33 cm
R20/R25 utv.
80 m3/dH
ca 2,5 kg
3,0 mg/L
1,0 mg/L
Nej
Ja
Ja
Tidsstyrd
KANKDF-44
kombifilter-storre
25 L/min
135 cm
26 cm
33/88/33 cm
R20/R25 utv.
40 m3/dH
ca 2,5 kg
3,0 mg/L
1,0 mg/L
Ja
Ja
Tidsstyrd
Max.reningskapacitet
Höjd
Diameter
Salttank B/H/D
Anslutningar
Indexkapacitet
Salt/regenerering
Max.Järn
Max.Mangan
Tar humus
Tar svävelväte
Avhärdar
Regenerering
KAH-54
kombifilter-storre
50 L/min
160 cm
33 cm
33/88/33 cm
R20/R25 utv.
80 m3/dH
ca 5,0 kg
1,0 mg/L
0,5 mg/L
Ja
Nej
Ja
Tidsstyrd
KAH-54F
kombifilter-storre
50 L/min
160 cm
33 cm
33/88/33 cm
R20/R25 utv.
80 m3/dH
ca 5,0 kg
1,0 mg/L
0,5 mg/L
Ja
Nej
Ja
Flödesstyrd
KAKDF-54
kombifilter-storre
50 L/min
160 cm
33 cm
33/88/33 cm
R20/R25 utv.
160 m3/dH
ca 5,0 kg
5,0 mg/L
1,0 mg/L
Nej
Ja
Ja
Tidsstyrd
KANKDF-54
kombifilter-storre
50 L/min
160 cm
33 cm
33/88/33 cm
R20/R25 utv.
80 m3/dH
ca 5,0 kg
5,0 mg/L
1,0 mg/L
Ja
Ja
Ja
Tidsstyrd
Copyright © 2013 Renton vattenrening AB. Alla rättigheter reserverade.