Järnfilter & Manganfilter

Vattenfilter i JM- & JMA-serien filtrerar vatten från höga halter av järn och mangan. Verksam filtermassa är BIRM i JM-filtren samt Mangandioxid i JMA-filtren. Eventuell svavelvätelukt skall luftas bort före filter och trycktank med luftinjektor. För bästa järnfiltrering bör pH vara över 7.0 och för bästa manganfiltrering bör pH vara över 7.5. Komplettera vid behov med ett Avsyrningsfilter eller välj istället ett Kombifilter som både höjer pH samt tar bort järn- & mangan. Kontakta oss för rådgivning. Max järnfiltrering: 20 mg/L

Användningsområden för järnfilter & manganfilter:

Hushåll och fastigheter med egen brunn Fritidshus

Installation:

Efter trycktank, kan vara både hydrofor och hydropress. Monteras oftast före eventuellt övriga filter

Max.reningskapacitet
Höjd
Diameter
Anslutningar
Backspolning
JM-44M
jm-44m-jarn-manganfilter
25 L/min
130 cm
26 cm
R20/R25 utv.
Manuell
JMA-44A
jm44a-jarn-manganfilter
25 L/min
130 cm
26 cm
R20/R25 utv.
Automatisk
JM-54A
jm-54a-jarn-manganfilter
35 L/min
160 cm
33 cm
R20/R25 utv.
Automatisk
Copyright © 2013 Renton vattenrening AB. Alla rättigheter reserverade.