Arsenikfilter

Arsenik förekommer naturligt i grundvattnet på vissa ställen i Sverige och gränsvärdet för otjänligt som dricksvatten går vid 10 mikrogram/L. Höga arsenikhalter i dricksvattnet kan orsaka tumörer i hud, lunga, urinblåsa, lever njure.

Våra vattenfilter i AS-serien renar vatten från arsenik, både trevärdig och femvärdig. Båda varianterna kan förekomma i en egen brunn. Verksam filtermassa är järnoxidbehandlad anjonbytarmassa och rening sker med adsorbtion. Den bästa metoden enligt Socialstyrelsens test, se: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-123-41

Livslängden på filtermassan är beroende av arsenikhalt samt vattenförbrukning. Uppskattad livslängd på filtermassan i AS-44 för ett normalhushåll vid 50 mikrogram arsenik per liter är 12 år!

Kortfattat varför du skall välja ett arsenikfilter från oss:

  • Backspolning förebygger kanalbildning i filtermassan och hjälper därmed till att bibehålla gott reningsresultat!
  • Tar både trevärdig och femvärdig arsenik
  • Möjlighet till manuell, tids- eller flödesstyrd backspolning
  • Efterkontroll till reducerat pris två gånger per år ingår, vi påminner dig!

Användningsområden för arsenikfilter:

Hushåll och fastigheter med egen brunn.
Fritidshus

Installation:

Efter trycktank, kan vara både hydrofor och hydropress.
Monteras oftast efter eventuellt övriga filter


Max.reningskapacitet
Höjd
Diameter
Anslutningar
Renspolning
AS-44M
as-1044m-arsenikfilter
25 L/min
130 cm
26 cm
R20/R25 utv.
Manuell
AS-44A
as-1044m-arsenikfilter
25 L/min
130 cm
26 cm
R20/R25 utv.
Aut. tidsstyrd
AS-44AF
as-1044m-arsenikfilter
25 L/min
130 cm
26 cm
R20/R25 utv.
Aut. flödesstyrd
AS-54M
as-1044m-arsenikfilter
35 L/min
160 cm
33 cm
R20/R25 utv.
Manuell
AS-54A
as-1044m-arsenikfilter
35 L/min
160 cm
33 cm
R20/R25 utv.
Aut. tidsstyrd
AS-54AF
as-1044m-arsenikfilter
35 L/min
160 cm
33 cm
R20/R25 utv.
Aut. flödesstyrd
Copyright © 2013 Renton vattenrening AB. Alla rättigheter reserverade.