Kostnadsfri analys av ditt dricksvatten!

Upplever du problem med ditt vatten?
Oroa dig inte! Vi erbjuder Gratis analys av vattnet!

Genom vår analys så framkommer det om vattnet innehåller:
Järn, Mangan, Hårdhet, Ph-värde, Turbiditet, Alkalinitet, Nitrat

Kort förklaring om ämnena:
Järn: Kan ge en metallisk smak och lukt samt bruna beläggningar på porslin, tvätt och dusch.

Mangan: Liknar järn och kan ge en svart beläggning.

Hårdhet: Vattnet innehåller kalk som kan ge vita avlagringar i t.ex rör, dusch och tvätt.

Ph-värdet: Kallas även för surt vatten och kan orsaka grönt hår, eksem och diarréer.

Turbiditet: Är ett mått för vattnets grumlighet och beror oftast på växtrester eller kemiska partiklar.

Alkalinitet: Halt över 60 mg/l HCO3 minskar risken för korrosionsangrepp i distributionsanläggningen.

Nitrat: Indikerar påverkan från avlopp, gödsling och andra föroreningskällor. Halter över 50 mg/L bör inte ges till barn under 1 års ålder på grund av risk för methämoglobinemi (försämrad syreupptagning i blodet).

Denna vattenanalys skall ses som ett grovtest av viktiga parametrar i ert vatten. Önskar ni ett utökat test så erbjuder vi även ackrediterade vattenanalyser till bra pris.
En förutsättning för gratis vattenanalys är att ni upplever något problem med vattnet.

Beställ en kostnadsfri analys

 

Vilka problem upplever du med vattnet?

Ange kontaktuppgifter samt beskriv vilka problem ni upplever med vattnet så återkommer vi med analysrapport samt eventuellt förslag på åtgärd så snart vi analyserat färdigt ert vattenprov.

Copyright © 2013 Renton vattenrening AB. Alla rättigheter reserverade.