Garantivillkor

recyclingDet är tryggt att vara kund hos oss, vi erbjuder förmånliga garantier. På offererad reningsutrustning lämnas:

Fyra års renings- samt funktionsgaranti

Vi garanterar att halterna av de ämnen som våra filter är avsedda att filtrera bort hamnar under gällande gränsvärde för anmärkning i Socialstyrelsens allmänna råd. De drift- samt skötselinstruktioner som medföljer våra filter skall följas för att garantin skall gälla.

20 års garanti på filtertank

Våra filtertankar är tillverkade av hållfast komposit och är till 100% återvinningsbara. Vi använder inte tankar med fri genomsikt då detta ökar risken för bakterietillväxt.

Copyright © 2013 Renton vattenrening AB. Alla rättigheter reserverade.